Práca v pažených výkopoch

Použite paženie

Ochranný pruh udržujte voľný
Paženie nechajte prečnievať

Hrany s hroziacim rizikom pádu zaistite

Majte na pamäti šírku pracovného priestoru

Dodržujte národné predpisy.

Apríl