Práca s flexou, ručnou kotúčovou pílou

Upevnite ochranné prostriedky

Pracujte na stabilnej pracovnej ploche

Dielec upevnite – nástroj držte v oboch rukách

Dodržujte národné predpisy.

Február