Betonáž betónovacím čerpadlom

Zabezpečte efektívnu komunikáciu

Dbajte na dodržovanie bezpečnostnej zóny počas čerpania

Použite ochranu proti striekaniu betónu

Dodržujte národné predpisy.

Január