Ochrana proti slnečnému žiareniu počas stavebných prác

Vyvarujte sa priameho slnečného žiarenia

Telo si pokryte dostatočným odevom

Použite opaľovací krém

Dodržujte národné predpisy.

Júl