Práca v blízkosti strojov

Komunikujte, udržujte očný kontakt

Udržujte odstup

Dodržujte národné predpisy.

Jún