Správne viazanie bremien

Viazané bremená prepravujte len v stabilnej polohe ťažiska.

Použite viazanie bremien so štyrmi závesnými bodmi

Zaistite bremeno proti pádu

Neviažte bremeno drôtom

Dodržujte národné predpisy.

December