Doprava a skladovanie prvkov debnenia

Postupujte podľa pokynov výrobcu

Zaistite prvky proti uvoľneniu

Na debnenie sa nesmie liezť

Zabezpečte stabilné skladovanie

Dodržujte národné predpisy.

November