Zabezpečenie otvorov v podlahe / v zemi

Odstráňte možnosti zakopnutia

Zabezpečte zakrytie otvorov

Pri väčších otvoroch zabezpečte ochranu / zábradlie

Dodržujte národné predpisy.

Október