Použitie zdvíhacích pracovných plošín

Zabezpečte stabilnú podperu

Neopúšťajte pracovný kôš

Zabezpečte pracovisko proti nebezpečenstvu v cestnej premávke

Dodržujte národné predpisy.

September