Práce v pažených výkopech

Používejte pažení.

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od jeho hrany.
Pažení nechejte přečnívat.

Zajistěte hrany výkopu proti pádu do hloubky.

Zajistěte potřebnou šířku výkopu pro bezpečné provedení prací.
Minimální šířka je 0,8 m.

Dodržujte platné zákonné předpisy!

Duben