Práce s úhlovou bruskou, ruční kotoučovou pilou

Upevněte všechny ochranné prvky.

Činnost provádějte pouze ze stabilní pracovní plochy.

Obráběný díl upevněte, nářadí držte oběma rukama.

Dodržujte platné zákonné předpisy!

Únor