Práce s betonovým čerpadlem

Zajistěte efektivní komunikaci všech zúčastněných.

Dbejte na dodržování bezpečné vzdálenosti během čerpání.

Používejte vhodné OOPP.

Dodržujte platné zákonné předpisy!

Leden