Ochrana před slunečním zářením během stavebních prací

Vyvarujte se přímému vystavení pokožky
UV záření.

Zajistěte ochranu pokožky oděvem.

Používejte ochranný krém
s dostatečným
UV faktorem.

Dodržujte platné zákonné předpisy!

Červenec