Manipulace s těžkými břemeny

Nepřenášejte břemena o příliš velké hmotnosti.

Dbejte na správnou techniku zdvihání břemen.

Pro usnadnění manipulace
s břemeny používejte k tomu určené stroje
a zařízení.

Dodržujte platné zákonné předpisy!

Březen