Bezpečnost práce
na žebříku

Před použitím žebřík řádně zajistěte

Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1

Zajistěte dostatečný přesah žebříku

Dodržujte platné zákonné předpisy!

Květen