Správné zavěšení břemene

Při přepravě břemen musí být těžiště břemene
v ose závěsu.

Použijte předepsaný způsob zavěšení pro konkrétní typ břemene.

Pohyblivé (volné) části břemene zajistěte proti pádu.

Používejte pouze schválené vázací prostředky
a bezpečný způsob uvázání.

Dodržujte platné zákonné předpisy!

Prosinec