Transport a uskladnění bednění

Dodržujte zásady bezpečné manipulace
a pokyny výrobce.

Stabilizujte jednotlivé prvky bednění.

Po bednění zásadně nešplhejte.

Zajistěte bednění proti pádu.

Dodržujte platné zákonné předpisy!

Listopad