Zajištění otvorů
v nášlapných plochách

Zabezpečte povrchy podlah proti zakopnutí.

Zakryjte otvory.

Okraje větších otvorů zajistěte zábradlím.

Dodržujte platné zákonné předpisy!

Říjen