Práce se zdvihacími pracovními plošinami

Zajistěte stabilní podepření.

Nevyklánějte se za osu pracovního koše a používejte celotělový postroj.

Ujistěte se, že nehrozí kolize se silničním provozem, stromy nebo vysokým napětím.

Dodržujte platné zákonné předpisy!

Září