Udstøbning med betonpumpe

Sørg for sikker kommunikation

Vær opmærksom på sikkerheds­zonen ved pumpning

Beskyt mod betonsprøjt

Overhold nationale bestemmelser.

Januar