Transport af tunge byrder

Overdriv ikke

Løft rigtigt

Anvend transportudstyr

Overhold nationale bestemmelser.

Marts