Arbejde i render

Brug gravekasser

Husk at friholde sikkerhedszone
Sørg for, at afstivningen rækker mindst 15 cm op over terræn

Husk at sikre kanter mod udgravningen

Sørg for korrekt bredde af udgravningen

Overhold nationale bestemmelser.

April