Korrekt fastgørelse
af last

Transporter lasten i ophængt strop

Brug egnede beholdere

Husk at sikre lasten, så den ikke kan falde af

Undlad at anhugge direkte på wire

Overhold nationale bestemmelser.

December