Beskyttelse mod solen

Undgå så vidt
muligt at arbejde
i direkte sollys

Brug egnet hovedbeklædning

Anvend solcreme

Overhold nationale bestemmelser.

Juli