Korrekt brug af stillads

Sørg for korrekt breddeklasse i forhold til arbejde og formål

Sikkerhedshøjden skal være tilstrækkelig

Minimer afstand

Frihold sikkerhedsarealer

Overhold nationale bestemmelser.

Maj