Transport og oplag af støbeformsdele

Fastgør altid i henhold til producentens anvisning

Stabiliser elementer, så de ikke kan vælte

Kravl ikke i formdelene

Når delene lagres, så sørg for, at de står sikkert

Overhold nationale bestemmelser.

November