Sikring af åbninger/huller

Luk huller, så du ikke snubler

Overdæk åbninger

Opsæt rækværk omkring større huller, der ikke afdækkes

Overhold nationale bestemmelser.

Oktober