Arbejde fra lift

Sørg for stabil overflade

Forlad ikke kurven

Vær opmærksom på trafikhindringer

Overhold nationale bestemmelser.

September