Betongarbeten med hjälp av en betongpump

Försäkra
dig om god kommunikation

Beakta säkerhetszonen vid pumpning

Skydda mot betongstänk

Följ nationella bestämmelser.

Januari