Arbete i
plåtsäkrade diken

Använd schaktsläde

Håll säkerhetszonen fri från lagrat material. Se till att det finns skydd mot nedfallande material

Säkerställ skydd mot fall

Säkerställ att tillräcklig arbetsbredd erhålls

Följ nationella bestämmelser.

April