Arbete med handhållna skärverktyg

Montera skyddsanordningar

Välj säker arbetsställning

Säkra arbetsstycket – Båda händerna på maskinen!

Följ nationella bestämmelser.

Februari