Solskydd för yrkesarbetare

Undvik direkt exponering för solen

Använd lämpligt värmeskydd

Använd solskydds-produkter

Följ nationella bestämmelser.

Juli