Arbete
nära grävmaskiner

Försäkra
dig om god
kommunikation

Håll ett säkert avstånd

Följ nationella bestämmelser.

Juni