Transport av
tung last

Överdriv inte

Lyft på rätt sätt

Använd transportutrust-ning

Följ nationella bestämmelser.

Mars