Använd arbetsställningar korrekt

Säkerhetsområde med tillräcklig bredd

Säkerhetsområde inte för lågt

Minimera vidden /glappen

Håll säkerhets-området städat

Följ nationella bestämmelser.

Maj