Korrekt fastsättning
av laster

Transportera
upphängd last
i en säker
lyftanordning

Använd
fyrpartsfäste

Säkra lasten
mot fall

Säkra lasten,
häng den inte
endast i en wire

Följ nationella bestämmelser.

December