Transport och lagring
av formelement

Lyftanordning fästs enligt tillverkarens instruktioner

Stabilisera element så att de inte lossnar/faller

Klättra inte
på formen

Se till att de lagras stabilt

Följ nationella bestämmelser.

November