Säkra öppningar
i golv

Täck för snubbelrisker

Täck för öppningar

Använd skyddsbarriärer för stora öppningar

Följ nationella bestämmelser.

Oktober