Användning av höga arbetsplattformar

Säkerställ
stabilt stöd

Lämna inte
arbetskorgen

Säkerställ mot trafikrisker

Följ nationella bestämmelser.

September