Лични предпазни средства.

Винаги носете своите лични предпазни средства.

В зависимост от опасността да се използва специално защитно оборудване.

Използвайте наколенки, когато продължително време се извършват дейности, натоварващи колената.

Носете обувки до глезените със защита S3.

Спазвайте националните разпоредби.

Януари