Osobní ochranné pracovní prostředky covní prostředky

Používejte vhodné OOPP

OOPP používejte vždy dle druhu a míry rizika

Při činnostech namáhajících kolena, používejte chrániče kolen

Dodržujte pokyny pro nošení vhodné obuvi

Dodržujte platné zákonné předpisy!

Leden