Osobna zaštitna oprema (OZO)

Nositi osobnu zaštitnu opremu

Koristiti odgovarajuću specijalnu zaštitnu opremu za svaku vrstu opasnosti

Koristiti štitnike za koljena prilikom obavljanja radnji koje opterećuju koljena

Nositi zaštitne cipele klase S3 - visoki gležanj

Poštujte važeće nacionalne propise.

Siječanj