Lična zaštitna oprema (LZO)

Nosite ličnu zaštitnu opremu

Koristite specijalnu ličnu zaštitnu opremu za svaku vrstu opasnosti

Nosite štitnike za koljena tokom svih radnji koje opterećuju koljena

Nosite duboke zaštitne cipele klase S3

Pridržavajte se nacionalnih propisa.

Januar