Środki ochrony indywidualnej

Stosuj środki ochrony indywidualnej!

Stosuj środki ochrony indywidualnej odpowiednie do zagrożenia!

Stosować ochronę kolan podczas

Noś buty za kostkę w klasie S3

Przestrzegaj regulacji krajowych.

Styczeń