Osebna varovalna oprema

Nosite osebno varovalno opremo.

Uporabljajte posebno varnostno opremo glede na tveganje.

Pri dejavnostih, ki obremenjujejo kolena, uporabite zaščito za kolena.

Uporabite varovalne delovne čevlje kategorije S3.

Upoštevajte določila države, v kateri delate.

Januar