Използване на преносими стълби.

Когато е възможно използвайте безопасна алтернатива на стълбата.

Да се постави под правилен ъгъл.

Достатъчно дълга стълба.

Да бъде подсигурена срещу приплъзване.

Спазвайте националните разпоредби.

Февруари