Bezpečnost práce na žebříku

Používejte bezpečné alternativy žebříku

Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1

Zajistěte dostatečný přesah žebříku

Zajistěte žebřík proti skluzu

Dodržujte platné zákonné předpisy!

Únor