Uporaba prijenosnih radnih ljestvi

Umjesto ljestvi koristiti druga sigurnija radna sredstva

Ljestve postaviti pod sigurnim nagibom

Koristiti dovoljno dugačke ljestve

Poštujte važeće nacionalne propise.

Poštujte važeće nacionalne propise.

Veljača