Používanie prenosných rebríkov

Používajte bezpečnú alternatívu rebríka

Umiestnite rebrík v správnom uhle

Používajte dostatočne dlhý rebrík

Zabezpečte rebrík proti skĺznutiu

Dodržujte národné predpisy.

Február