Rukovanje opasnim tvarima

Postupati u skladu s uputama proizvođača

Nositi potrebnu osobnu zaštitnu opremu (OZO)

Ne jesti, piti ili pušiti za vrijeme rada

Nositi zaštitu za kožu

Poštujte važeće nacionalne propise.

Ožujak